جشن دهمین سال تولد انجمن ماشینسازان صنایع غذایی

این مراسم یک مهمان ویژه و سرزده داشت که او محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

شامگاه چهارشنبه ششم بهمن هتل پارسیان اوین در تهران شاهد برگزاری مراسم دهمین سالگرد شکل گیری انجمن ماشینسازان صنایع غذایی ایران بود.

این مراسم یک مهمان ویژه و سرزده داشت که او محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

با آن که حضور صالحی نیا فضای مراسم را از یک جشن صنفی به سوی یک مراسم رسمی برد اما این معاون وزیر با مشارکت فعال در بحثها و پاسخگویی به مطالبی که مطرح میشد ضمن ایجاد ارتباط نزدیکتر با ماشینسازان صنایع غذایی، پیامها و برنامه های دولت و حتی نظرات شخصی خود را در باره موضوعات مطرح شده بطور صریح بیان کرد.

بهشتی پور معاون اداره ماشینسازی وزارت صنعت نیز در کنار صالحی نیا بخشی از راه های حمایتی دولت برای ماشینسازان بیان کرد.

iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2253iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2259iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2278iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2279iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2266iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2272 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2256iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2318 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2306 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2297 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2291 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2258 iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2263iranpack sanat bastebandi 173 ifmma 95 IMG_2326

گزارش از ویدا قبادی/ عکسها از رضا مسلمپور

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .