TAPPI، برگزارکننده کارگاه چگونگی ساخت کیسه‌های Stand-Up Pouch

همکاری با انجمن جهانی Pouch در برگزاری گردهمایی نخبگان صنعت تولید کیسه‌های پوچ. در این گردهمایی متخصصان این صنعت رو به رشد در بخش‌های مختلف تولید، ماشین‌آلات، مواد اولیه مربوطه، خدمات و دربندی حضور خواهند داشت. تاریخ برگزاری این کارگاه پانزدهم ژوئن از ساعت 13 به مدت چهار ساعت و نیم می‌باشد.

همکاری با انجمن جهانی Pouch در برگزاری گردهمایی نخبگان صنعت تولید کیسه‌های پوچ. در این گردهمایی متخصصان این صنعت رو به رشد در بخش‌های مختلف تولید، ماشین‌آلات، مواد اولیه مربوطه، خدمات و دربندی حضور خواهند داشت. تاریخ برگزاری این کارگاه پانزدهم ژوئن از ساعت 13 به مدت چهار ساعت و نیم می‌باشد.
در این کارگاه نیم‌روزه نگاهی عمیق خواهند داشت به صنعت تولید pouch و همچنین ساختار و ویژگی‌هایش از دیدگاه تولیدکنندگان آن.
از جمله موضوعات مورد بحث در این کارگاه:
1- ساختار کیسه Pouch و تاثیر آن در ایستایی کیسه
2- چگونگی هماهنگ ساختن پروسه تولید با مواد اولیه مختلف
3- ظرفیت و محدودیت‌های ماشین‌آلات تولید کیسه Pouch
4- بهینه کردن ساختار کیسه در هماهنگی با کاربرد آن
5- تکنولوژی‌های دربندی
6- جلوه‌های بصری خلاقانه جدید برای پوچ

iranpack-sanat-bastebandi-white_mylar_barrier_pouches iranpack-sanat-bastebandi-foil-sup-pouch

بیشتر بخوانید . . .