آرشیو: 28 ژوئن 2016

TAPPI، برگزارکننده کارگاه چگونگی ساخت کیسه‌های Stand-Up Pouch

همکاری با انجمن جهانی Pouch در برگزاری گردهمایی نخبگان صنعت تولید کیسه‌های پوچ. در این گردهمایی متخصصان این صنعت رو به رشد در بخش‌های مختلف تولید، ماشین‌آلات، مواد اولیه مربوطه، خدمات و دربندی حضور خواهند داشت. تاریخ برگزاری این کارگاه پانزدهم ژوئن از ساعت 13 به مدت چهار ساعت و نیم می‌باشد.