برگزاری نخستین هم‌اندیشی ملی فناوری نوین پلیمر در کشاورزی با عنوان به‌کارگیری فیلم‌های پلیمری در کشاورزی و گلخانه‌ها بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن‌ماه در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

این همایش به همت معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری و حمایت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، اداره کل تدوین استاندارد برگزار خواهد شد. اساتید، محققان، صنعتگران، کارشناسان، مهندسان و دانشجویـان می‌توانند آخرین دستاوردهای تحقیقاتـی خـود را پیرامون محورهای ذیل به‌منظور ارائـه در این هم‌اندیشی تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ ارسال کنند.

این همایش به همت معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری و حمایت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، اداره کل تدوین استاندارد برگزار خواهد شد. اساتید، محققان، صنعتگران، کارشناسان، مهندسان و دانشجویـان می‌توانند آخرین دستاوردهای تحقیقاتـی خـود را پیرامون محورهای ذیل به‌منظور ارائـه در این هم‌اندیشی تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ ارسال کنند.
ویژگی‌های فیلم‌های پلیمری برای کشت در محصولات کشاورزی و گلخانه (کدام فیلم برای کدام محصول، کدام اقلیم) عبارتند از:
• اولویت‌های محصولات کشاورزی نیازمند به فیلم‌های پلیمری
• تکنولوژی تولید فیلم‌های پلیمری در کشاورزی و گلخانه
• معیارهای انتخاب پلیمرها و مواد افزودنی در تولید فیلم‌های کشاورزی و گلخانه
• برآورد مصرف فیلم‌های پلیمری و کشاورزی در ده سال آینده
• روش‌های بهره‌برداری از فیلم‌های پلیمری و مکانیزم و طرح‌های بازیافت مالچ پلاستیک استفاده‌شده در کشاورزی
• استراتژی‌های اجرائی (توسط متخصصان داخلی و خارجی)
• معیارهای طراحی سازه‌های گلخانه‌ای از دیدگاه نوع محصول و جنبه‌های اقتصادی (کدام گلخانه برای کدام گیاه)
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به آدرس اینترنتی www.agripolymerfilms.ir مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید . . .