جشنواره ملي طراحي بسته بندي با رويكرد صادرات به روايت تصوير

نخستین مسابقه حرفه ای طراحی بسته بندی در ایران

1386-Packaging design for Export

جشنواره ملی طراحی بسته بندی با رویکرد صادرات بهمن 1386 برگزارکننده: اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ (رییس وقت: رضا رضایی) مدیر جشنواره: رضا نورائی اختتامیه: تالار وحدت طراح پوستر و نشانه: مصطفی اسداللهی

جشنواره ملي طراحي بسته بندي با رويكرد صادرات آذر ماه 1386 به روايت تصوير

این جشنواره با همت اتحادیه صادرکنندگان خدمات چاپ(رییس وقت: رضا رضایی) و مدیریت رضا نورائی برگزار شد.

 

بخش اول آذرماه

بخش دوم دي ماه

بخش سوم داوري

بخش چهارم بهمن ماه

بخش پنجم اختتاميه

فايل PDF

بیشتر بخوانید . . .