طراحی M&H برای محصولات آلوئه‌ورا

زمانی که شرکت نیکلاس جیمز (UK) خواهان توسعه دامنه موفقیت خود از محصولات آلوئه‌ورا بود آنها این کار را به شرکت پلاستیک M&H، بخشی از گروه RPC، واگذار کردند. نیکلاس جیمز می‌خواست برای جذب مشتریان جدید با بهبود بسته‌بندی محصولات خود و ایجاد شباهت بیشتر آنها به لوازم آرایشی و بهداشتی، حضور در قفسه را فروشگاه را بیشتر کرده و برند محصول را به عنوان یک محلول تخصصی ارائه دهد.

زمانی که شرکت نیکلاس جیمز (UK) خواهان توسعه دامنه موفقیت خود از محصولات آلوئه‌ورا بود آنها این کار را به شرکت پلاستیک M&H، بخشی از گروه RPC، واگذار کردند. نیکلاس جیمز می‌خواست برای جذب مشتریان جدید با بهبود بسته‌بندی محصولات خود و ایجاد شباهت بیشتر آنها به لوازم آرایشی و بهداشتی، حضور در قفسه را فروشگاه را بیشتر کرده و برند محصول را به عنوان یک محلول تخصصی ارائه دهد.
نتیجه یک تیوب براق سیاه است که از یک عنصر پس از مصرف پلیمری، گرافیک جدید شامل چاپ فلکسو عکس، چاپ اسکرین رنگ نقره‌ای درخشان تشکیل شده  و تزریق دوطرفه مجزای درپوش رنگی که آن را به ظاهر لوکس مورد انتظار نزدیک کرده است.
Peter Liversidge، مدیر فنی شرکت نیکلاس جیمز اظهار می‌کند که “ما خواهان ایجاد ظاهری بودیم که مشتریان موجود ما بخش بازار جدید را تشخیص داده و جذب آن شوند. این تیوب‌های جدید ما را قادر به رسیدن به این هدف می‌کند از طریق کیفیت ساخت، طراحی جدید و چاپ”.

بیشتر بخوانید . . .