آرشیو: 24 می 2016

طراحی M&H برای محصولات آلوئه‌ورا

زمانی که شرکت نیکلاس جیمز (UK) خواهان توسعه دامنه موفقیت خود از محصولات آلوئه‌ورا بود آنها این کار را به شرکت پلاستیک M&H، بخشی از گروه RPC، واگذار کردند. نیکلاس جیمز می‌خواست برای جذب مشتریان جدید با بهبود بسته‌بندی محصولات خود و ایجاد شباهت بیشتر آنها به لوازم آرایشی و بهداشتی، حضور در قفسه را فروشگاه را بیشتر کرده و برند محصول را به عنوان یک محلول تخصصی ارائه دهد.