هم ساده، هم گیرا

نهایت سادگی اما نه ساده‌گرایی. این شاید بهترین توصیف کاری باشد که Mousegraphics برای طراحی بسته‌بندی محصولات لبنی Aplos انجام داده است. ماموریت اصلی طراحی، انعکاس منشا محلی محصول و کاراکتر شرکت بوده است. نام یونانی برند، Απλώς (آپلوس) به معنای “بسادگی” است که به دلیل تاکید فراوان بر “سادگی” در جلسات بین تولیدکننده و آژانس طراحی تبلیغاتی انتخاب شده است.

نامِ انتخابی به منشا محصول هم اشاره دارد و گویا و چشمگیر، در بسته‌بندی جلب توجه می‌کند. استفاده از فونت با سبک دست‌نویس، احساس اصالت برند را تقویت کرده و خبری از کپی تصویری در طراحی نیست. چرا که به جای تصاویر تکراری، وابسته به نوع محصول از طرح ساده یک گاو یا میوه در پس‌زمینه رنگی استفاده شده است.

بیشتر بخوانید . . .