ظروف بهداشتی جذاب Air France

Air France در ابتدا درخواست معینی مبنی بر تولید یک مایع دستشویی قابل استفاده در حمام‌های لوکسِ بیزینس‌کلاس را به گروه PSA ارائه داد.

Spectra Packaging بسته‌های بهداشتی جدید جذابی را برای Air France تهیه کرده است. ظروف 300 میلی‌لیتری از طراحی‌های پیش‌موجودِ ساخت Spectra از جنس HDPE و PET بوده و مانند شیشه قالبگیری می‌شوند.

دستور ساخت این بسته‌های جدید توسط گروه PSA در فرانسه داده شده که با شبکه نمایندگی‌های اروپایی Spectra همکاری دارد. Air France در ابتدا درخواست معینی مبنی بر تولید یک مایع دستشویی قابل استفاده در حمام‌های لوکسِ بیزینس‌کلاس را به گروه PSA ارائه داد. سپس PSA این ماموریت را به Spectra واگذار نمود که بسته‌ای مشابه با “یک ظرف آرایشی جذاب تولید کند که درخورِ یک فروشگاه پرتردد از این طراح باشد”. به این ترتیب Spectra استفاده از یک طراحی مربعی ساده را پیشنهاد داد که توجه ایرفرانس را به خود جلب کرد.

بیشتر بخوانید . . .