آرشیو: 9 جولای 2015

BOPP با پوشش آکریلیک

Innovia Films اخیرا Propafilm RCU را معرفی کرده است که اولین فیلم انحصار BOPP با پوشش آکریلیک است که گفته می‌شود در مقابل نفوذ روغن معدنی تا 5/1 سال مقاومت دارد. Andy Sweetman ،مدیر...

هم ساده، هم گیرا

نهایت سادگی اما نه ساده‌گرایی. این شاید بهترین توصیف کاری باشد که Mousegraphics برای طراحی بسته‌بندی محصولات لبنی Aplos انجام داده است. ماموریت اصلی طراحی، انعکاس منشا محلی محصول و کاراکتر شرکت بوده است....