آشنایی با انجمن علمی بسته‌بندی ایران

معرفی

هدف از تشکیل انجمن علمی بسته‌بندی ایران،‌ ابتدا شناخت و کسب دانش در زمینه مسائل و مباحث انجام شده درباره آن،‌ آسیب‌شناسی به‌عنوان یک رشته دانشگاهی،‌ نبود متخصصین و افراد خبره صنعت بسته‌بندی با مدرک دانشگاهی،‌سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب جدید به‌منظور رفع مشکلات و نارسایی‌های فعلی صنعت بسته‌بندی می‌باشد. به صورتی که با الگویی مناسب انتخاب افراد برگزیده و شایسته در دانشگاه‌ها و صنعت صورت گرفته،‌ استعدادها و توانایی‌های افراد تشخیص داده شده و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده و سودجویی مؤسساتی که آثار روحی و روانی بر علم بسته‌بندی و به تبعات آن کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی است.
مهم‌ترین اهداف به قرار ذیل می‌باشد.

اهداف

• ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و…
• استفاده از ظرفیت مازاد جهت بهبود و توسعه سیستم‌های بسته‌بندی
• حل مسائل و مشکلات راهبردی برای توسعه صنعت بسته‌بندی
• ایجاد مرکز مطالعاتی به‌منظور رصد آخرین نوآوری‌ها در حوزه بسته‌بندی
• تولید و توسعه دانش و فناوری‌های نوین بسته‌بندی
• طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌ مدت، بلند مدت و سمینارهای تخصصی
• فراهم شدن زمینه‌ای برای روحیه تحقیق،‌ کارگروهی،‌ نوآوری‌های آموزشی،‌ خلاقیت‌ها و کارآفرینی‌ها
• تحقیق و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور
• صنعت صادرات محصولات داخل کشور
• شناخت نخبگان و متخصصان علمی و صنعتی به دلیل نبود رشته دانشگاهی و ضعف آن
• خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صادرات محصولات تولیدی داخل کشور
• عدم شناخت کافی به علم بسته‌بندی و موضوعات آن با سایر صنایع

• ضعف تولیدکنندگان کالا به طراحی و شرایط بسته‌بندی محصول
• تغییر وضعیت موجود و ارائه راه‌حل و الگوهایی برای دستیابی به رشته دانشگاهی و تبعات آن پذیرش دانشجو به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب
• جلوگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های روانی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی که از چالش‌های اصلی کشور است.
• مشارکت دانشگاه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل پذیرش دانشجو با توجه به اینکه از نظر اشتغال،‌ زمینه مناسبی دارد.
اطلاع رسانی انجمن بسته‌بندی
• فصل نامه علمی – ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی
• کتاب های تخصصی بسته‌بندی
• استانداردهای جهانی بسته‌بندی
• مقالات بسته‌بندی
• انجمن ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسته‌بندی

برنامه های راهبردی پنج ساله انجمن

• شناخت روش های نوین بسته‌بندی
• رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ بسته‌بندی
• رشد و توسعه نیروی انسانی
• تشکیل بانک اطلاعاتی و توسعه فرآیند اطلاع رسانی بسته‌بندی
• برقراری ارتباط با مراکز بین المللی فعال در زمینه بسته‌بندی توسعه استانداردهای بسته‌بندی
• بازنگری ضوابط و ایجاد تسهیلات لازم در راستای توسعه بسته‌بندی در صنایع مختلف
• کوشش در راستای ساماندهی ملی بسته‌بندی و ایجاد زیر ساخت های لازم

کمیته های تخصصی انجمن

محور موضوع فعالیت ها
ماشین آلات اقلام هدف گروه های تخصصی
مواد مواد غذایی آموزش و پژوهش
فناوری مواد شوینده انتشارات
ظروف مواد دارویی آمار و اطلاعات
طراحی و چاپ مواد شیمیایی پذیرش و روابط عمومی

 

لینک سایت انجمن

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .