Locacid

۰

کارکرد بهینه یک درپوش آشنا

آزمایشگاه PIERRE FABRE در فرانسه کرم معروف خود Locacid را با درپوشی نامتعارف به بازار عرضه می‌کند. بسیاری در مواجهه با این محصول ابتدا تصور می‌کنند درپوش آن برعکس گذاشته شده. درست مانند وضعیتی...