نوشيدني شکلاتي Bennetto

لازم بود که اين محصول احساسات بسياري را در يک فضاي خيلي کوچک نشان دهد. همچنين پيام اصلي اين محصول مبني بر “نوشيدني بودن” هم مي‌بايست کاملا مشخص مي‌بود تا آن را از ديگر محصولات شکلاتي متمايز کند.

نيوزيلند، آوکلند/ شرکت One Design نوعي بسته‌بندي براي محصول. Bennetto Natural Foods به نام نوشيدني شکلاتي Bennetto Drinking Chocolate طراحي کرده است. روي بسته‌ي نوشيدني شکلاتي Bennetto که براي بازار شيريني‌جات ممتاز طراحي شده و از منابع کاکائوي مجاز در پرو ساخته شده است،‌ نقاشي‌هاي بسيار زيبايي از Henrietta Harris نقش بسته است که شيک و .متمايز هستند.

لازم بود که اين محصول احساسات بسياري را در يک فضاي خيلي کوچک نشان دهد. همچنين پيام اصلي اين محصول مبني بر “نوشيدني بودن” هم مي‌بايست کاملا مشخص مي‌بود تا آن را از ديگر محصولات شکلاتي متمايز کند.


“ايده‌ي ما از منابع کاکائو گرفته شده و بنابراين ما در طراحي خود نقاشي آبرنگ دو پرنده بومي پرويي را گنجانديم که لباس مهماني چاي برتن داشته و منتظر يک فنجان شيک شکلات داغ بوده و اطرافشان را برگهاي معلق کاکائو،‌لوبيا و فنجان شکلات داغ گرفته است.”

استراتژي One Design ايجاد تفاوت و تمايز و در عين حال قراردادن Bennetto در يک موقعيت تجاري معاصر و برتر بود. هدف اين بود که تصويري دوست‌داشتني از يک لحظه غيرمعمول اما صميمانه بين دو پرنده خيلي رسمي نمايانده شود. اين حالت روايت گونه براي چنين بسته‌بندي کوچکي کاري نو و هيجان‌انگيز در اين گروه به شمار مي‌رود.

پرنده‌هاي طراحي‌شده‌ي مدرن توازن درستي بين متفاوت بودن و پيچيده‌بودن داشته و باعث مي‌شوند محصول ماجراجويانه و تخيلي شود. فويل طلايي رنگ به محصول پرستيژ‍ زيادي بخشيده و باعث مي‌شود در بين محصولات هم‌عصر خود در جاي بالاتري قرارگرفته و در عين حال برخي وي‍‍ژگي‌هاي سنتي‌تر شکلات هم حفظ شود. رنگ خنثي پالت به بسته‌بندي حالت ملايمي مي‌دهد که باعث برتري و شاخص بودن آن در گروه بسته‌بندي خود باشد.

بیشتر بخوانید . . .