بطری سبک جدید از RPC GENT

پس از تحقیقات پیرامون نیازهای بازار آب دیمِنیرالیزه و سفیدکننده، بطری استاندارد سبک نسل جدید ساخت RPC Packaging Gent عرضه می‌‌شود.
بطری جدید تنها ۷۰ گرم وزن داشته و به کاهش هزینه‌‌های مربوط به پلیمر و لجستیک کمک می‌‌کند.
این بطری که برای بازار ثانویه (aftermarket) خودرو نیز مناسب است، به یک دسته نوآورانه مجهز شده که کار را برای مصرف‌‌کننده آسان می‌‌کند. مدل ۲ لیتری این بطری به زودی پس از مدل ۵/۱ لیتری آن عرضه می‌‌شود.
پیتر اسلابِرت، مدیر RPC Packaging Gent می گوید: “بطری جدید می‌‌تواند یکی از اهداف RPC Gent یعنی ترویج انواع گسترده‌‌تری از بطری‌‌های استاندارد را محقق کند. در وضعیت کنونی، به حداقل رساندن مصرف مواد و کاهش هزینه‌‌های حمل و نقل از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. زیرا با کاستن از ردپای کربن، مزایای مهمی به لحاظ پایداری حاصل می‌‌شود.”

بیشتر بخوانید . . .