احمد ابوالحسنی مدیرعامل و جلیل غفاری رهبر رییس هیئت مدیره شرکت نمایشگاهی مجمع امور صنوف تولیدی و خدماتی تهران شدند.

آژانس خبری پاپنا اعلام کرد شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی مجری برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌‌بندی تهران مدیرعامل و رییس هیات مدیره خود را برگزید. این شرکت که متشکل از بیش از 43 اتحادیه به عنوان سهامدار است برگزارکننده نمایشگاه چاپ و بسته‌‌بندی تهران و نمایشگاه های دیگری است که در هفته گذشته انتخابات دور جدید خود را برگزار کرد. در این انتخابات احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه لیتوگراف تهران به عنوان مدیرعامل و جلیل غفاری رهبر به عنوان رییس هیات مدیره برگزیده شدند. بیست و دومین نمایشگاه بین‌‌المللی چاپ و بسته‌‌بندی و تجهیزات وابسته از دوم تا پنجم دیماه سال جاری در محل نمایشگاه‌‌های بین‌‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید . . .