مرغ منجمد بسته‌بندی در بورس کالا

ایرنا/ امین شکرریز مدیر کالایی کارگزاری سهم آشنا گفت: در خصوص بسته‌بندی وزنی و تاریخ مصرف مرغ منجمد معامله شده در بورس کالای ایران، افزود: این مرغ از لحاظ وزنی دارای رنج یک و با تاریخ انقضای زیر یک ماه در تالار داخلی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
وی در توضیح بسته‌بندی وزنی مرغ منجمد در بورس کالای ایران، گفت: در مجموع مرغ منجمد در دو گرید رنج یک و دو در بورس کالای ایران عرضه می‌شود که به لحاظ وزنی با یکدیگر متفاوت است.
مدیر کالایی سهم آشنا توضیح داد: مرغ منجمد پذیرش شده در بورس کالای ایران از نظر تاریخ انقضا به سه دسته تاریخ انقضای زیر یکماه، ۳ تا ۶ ماه و ۶ تا ۸ ماه دسته‌بندی می‌شود که بسته به تاریخ انقضای آن قیمتش متفاوت است.
وی افزود: از زمان عرضه مرغ منجمد در بورس کالای ایران تاکنون ۱۶ بار عرضه مرغ منجمد صورت گرفت که ۱۰ بار آن در تالار داخلی و ۶ بار در تالار صادراتی عرضه شد.
شکرریز گفت: شرکت های پیشگامان نصر زنجان و پشتیبانی امور دام دو عرضه‌کننده مرغ منجمد در بورس کالای ایران هستند.

بیشتر بخوانید . . .