پرکن سریع بطری اسپتیک

BluStream یک فرآیند ساده‌تر است که باعث می‌شود استریلیزاسیون براحتی انجام شود. این فرآیند فقط به سه پارامتر کنترلی مهم بستگی دارد: ولتاژ، شدت جریان و زمان آشکارسازی.

BluStream قادر به استریلیزاسیون سریع بدون محصولات شیمیایی است و به عنوان مثال کاهش پنج لاگ باکتریایی در Bacillus Pumilus بدون ترک یک ماده شیمیایی را کاهش می‌دهد و مصرف بالقوه عوامل شیمیایی را حذف می‌کند.
BluStream یک فرآیند ساده‌تر است که باعث می‌شود استریلیزاسیون براحتی انجام شود. این فرآیند فقط به سه پارامتر کنترلی مهم بستگی دارد: ولتاژ، شدت جریان و زمان آشکارسازی.
درمان (Treatment) با انواع پلاستیک سازگار است؛ HDPE PET ،PP ،PS، با هر وزن یا هر شکل رسیدگی. اگر قطر گردن بالاتر یا برابر سی میلی‌متر باشد، هر اندازه بطری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
راندمان درمان اجازه می‌دهد که این روش برای محصولاتی با اسید بالا (آبمیوه‌ها) و همچنین محصولات کم اسید (شیر گاو، شیر سویا، شیرهای دیگر و همه محصولات تغذیه‌ای) استفاده شود.
بر خلاف درمان‌های اسید پراتیک (peracetic acid (PAA)) و پراکسید هیدروژن (hydrogen peroxide (HO)) که بر اصول شیمیایی متکی هستند، BluStream مبتنی بر یک فرآیند فیزیکی است و یک صادرکننده که یک پرتو الکترونی را روی سطح مخزن پرتاب می‌کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. الکترون‌ها با شکستن زنجیره DNA خود، میکرو ارگانیسم‌ها را به سرعت از بین می‌برند.
درمان BluStream در تولید نیز ارزان‌تر است، زیرا بدون نیاز به مواد شیمیایی، بدون آب، بدون هوای فشرده و با حداقل افزایش مصرف الکتریکی قابل مقایسه با درمان H2O2 است.
سیستم، فشرده‌تر از PAA و H2O2 است. سطح زمین فقط دویست و پانزده فوت مربع برای نرخی بالای سی و شش هزار بطری در ساعت است.

بیشتر بخوانید . . .