پودر شوینده 5 کیلویی با پرکن حکمایی

افزایش هزینه‌های بسته‌بندی که گاهی به دلیل رقابت صاحبان کالا با یکدیگر روی می‌دهد در کنار توجه به ذائقه مصرف‌کننده و شکل‌گیری جدید بازار، استفاده از بسته‌های بزرگتر را برای مشتریان پرمصرف به یک نیاز مهم تبدیل کرده است. از این رو بسته‌بندی کالای مصرفی با ظرفیتی تا ده برابر بسته‌های معمول باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده و جلب رضایت او و در نهایت افزایش فروش برای تولیدکننده کالا می‌شود.

افزایش هزینه‌های بسته‌بندی که گاهی به دلیل رقابت صاحبان کالا با یکدیگر روی می‌دهد در کنار توجه به ذائقه مصرف‌کننده و شکل‌گیری جدید بازار، استفاده از بسته‌های بزرگتر را برای مشتریان پرمصرف به یک نیاز مهم تبدیل کرده است. از این رو بسته‌بندی کالای مصرفی با ظرفیتی تا ده برابر بسته‌های معمول باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده و جلب رضایت او و در نهایت افزایش فروش برای تولیدکننده کالا می‌شود.
زیرا تولیدکنندگان کالا در واقع فروشنده بسته‌بندی نیستند بلکه فروشنده کالای تولیدی خود هستند. پس هر راهکاری که بتواند هزینه بسته بندی را کاهش داده باعث فروش بیشتر اصل محصول شود و در عین حال سهم صاحب کالا از بازار را کاهش ندهد مورد استقبال آنها قرار خواهد گرفت.
کار خوب بی مشتری نمی‌ماند. حکمایی با ساخت پرکن مخصوص کیسه‌‌های پنج کیلویی پودر، راه را برای رسیدن تولیدکنندگان پودر شوینده به خواسته‌هایشان باز کرد.
اولین پودر شوینده که با پرکن ساخت داخل بسته‌بندی و روانه بازار شده در غرفه شرکت حکمایی در نمایشگاه صنایع شوینده و بهداشتی به نمایش درامد.

بیشتر بخوانید . . .