گزارشی درباره بازار فیلم‌های عبورناپذیر

در این پژوهش گستره وسیعی از لفاف‌های بازدارنده (Barrier) مورد استفاده در بسته‌بندی انعطاف‌پذیر مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
در این مطالعه تمرکز بر روی موادی است که نرخ انتقال اکسیژن در آنها cc/m²/day(77.5- 0) و یا نرخ انتقال بخار بین (0- 1.5)gm/m²/day می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود بازار این مواد با رشد سالانه 2.7 درصدی تا سال 2020 میلادی به رقم 13بیلیون دلار برسد.

در این پژوهش گستره وسیعی از لفاف‌های بازدارنده (Barrier) مورد استفاده در بسته‌بندی انعطاف‌پذیر مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
در این مطالعه تمرکز بر روی موادی است که نرخ انتقال اکسیژن در آنها cc/m²/day(77.5- 0) و یا نرخ انتقال بخار بین (0- 1.5)gm/m²/day می‌باشد.  پیش‌بینی می‌شود بازار این مواد با رشد سالانه 2.7 درصدی تا سال 2020 میلادی به رقم 13بیلیون دلار برسد.
در این تحقیق اثر محرک‌های اصلی در چگونگی رشد این بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه هر یک از مواد بازدارنده به طور جداگانه از این حیث مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
برای رسیدن به یک رابطه نسبی بین قیمت این مواد و گونه‌های مختلف بازدارنده‌های اکسیژن نمونه‌های مختلفی از این مواد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین از موارد دیگر بررسی شده در این تحقیق اثر گذشت زمان در عملکرد این موارد می‌باشد. علاوه بر اینها هرگونه ناسازگاری این مواد با محیط زیست که معمولا بصورت انتشار GHG می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه شما موارد زیر را فراخواهید گرفت:
1- پیش‌بینی صنعت مواد بازدارنده تا سال 2020
2- آنالیز دقیقی از موارد پیش روی این مواد، شرایط بازار و محرک‌های این بازار
3- میزان مصرف فعلی و همچنین میزان آن تا سال 2020
4- آخرین دستاوردهای این صنعت و فرصت‌های پیش رو

بیشتر بخوانید . . .