آرشیو: 24 ژوئن 2016

گزارشی درباره بازار فیلم‌های عبورناپذیر

در این پژوهش گستره وسیعی از لفاف‌های بازدارنده (Barrier) مورد استفاده در بسته‌بندی انعطاف‌پذیر مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
در این مطالعه تمرکز بر روی موادی است که نرخ انتقال اکسیژن در آنها cc/m²/day(77.5- 0) و یا نرخ انتقال بخار بین (۰- ۱٫۵)gm/m²/day می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود بازار این مواد با رشد سالانه ۲٫۷ درصدی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به رقم ۱۳بیلیون دلار برسد.