آرشیو: 19 دسامبر 2015

۰

چشم‌انداز آینده چاپ، در سمینار دروپا در تهران

چهارشنبه ۱۸ آذر روز جالبی بود. سمینار معرفی نمایشگاه دروپا ۲۰۱۶ که در شهر دوسلدورف آلمان برگزار خواهد شد. البته این مراسم رویداد جدیدی در نوع خود نبود. زیرا شرکت نمایشگاهی دوسلدورف همواره برای نمایشگاه‌های بزرگ خود در کشورهایی که بازدیدکنندگان آنها برایش اهمیت داشته باشند سمینار معرفی نمایشگاه خود را برگزار می‌کند و این نمایشگاهی که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود مانند دوره‌های گذشته در یک سمینار یک روزه آورده‌های خود را معرفی کرد.