مجله توسعه مهندسی بازار به 50 رسید

به همین مناسبت مراسمی در محل آموزشگاه بازارسازان (از سازمان‌های مرتبط) برگزار شد. در این مراسم از پدیدآورندگان و همراهان مجله توسعه مهندسی بازار طی ده سال گذشته تجلیل شد.

دوماهنامه توسعه مهندسی بازار با مدیرمسئولی دکتر پرویز درگی و سیاستگذاری احمد آخوندی به پنجاهمین شماره خود رسید و این خود مصادف بود با دهمین سال انتشار این مجله.
به همین مناسبت مراسمی در محل آموزشگاه بازارسازان (از سازمان‌های مرتبط) برگزار شد. در این مراسم از پدیدآورندگان و همراهان مجله توسعه مهندسی بازار طی ده سال گذشته تجلیل شد.
پیش از آن دکتر پرویز درگی بنیانگذار این نشریه و آموزشگاه بازارسازان که از مدرسان و صاحب‌نظران مشهور بازاریابی در ایران است مختصری از خاطرات شکل‌گیری مجله و انتشار آن تا امروز را بیان کرد.
همچنین تعدادی از همراهان موثر این نشریه از جمله دکتر میراحمد امیرشاهی، شهرزاد اسفرجانی، دکتر محمدابراهیم محجوب و محمداسماعیل قدس به ایراد سخنرانی پرداختند و نظر خود را درباره نشریه و شرکت TMBA بیان کردند.
دوماهنامه توسعه مهندسی بازار نشریه‌ای تخصصی در زمینه بازاریابی است که از منابعی قوی برای جمع‌آوری اخبار و مطالب خود استفاده کرده و ارتباطات بسیار قوی با نام‌آوران عرصه بازاریابی در جهان دارد. از نمونه‌های آن نوشتن بعضی سرمقالات مجله توسط اساتید و خبرگان بازاریابی جهان است که بطور اختصاصی برای مجله توسعه مهندسی بازار نوشته می‌شود.
همچنین ارتباط نزدیک پرویز درگی با پروفسور فیلیپ کاتلر پدر بازاریابی مدرن جهان از پشتوانه‌های مجله توسعه مهندسی بازار است.
برای آشنایی بیشتر با این نشریه به marketingmag.ir بروید.

بیشتر بخوانید . . .