آرشیو: 22 اکتبر 2014

جا نمانیم!

خیلی از پارسال بهتر شده بود. نمایشگاه بسته‌بندی استانبول را می‌گویم. ترکیه همین نزدیکی‌ها است. دولتش تلاش بسیار زیادی دارد که با رعایت انواع استانداردها و اصول کیفی این کشور را در جمع کشورهای...