این کاغذ هوشمند تغییر شکل می‌دهد

ایرنا- محققان دانشگاه دانگوای چین توانستند نوعی کاغذ هوشمند تولید کنند که قادر است به طور خودکار تغییر شکل دهد. این کاغد هوشمند از جنس گرافین بوده و در وزن برابر، استحکام آن حدود 200 برابر فولاد است. محققان در یک آزمایش نشان دادند که با حرارت دادن برگه ای از این کاغذ هوشمند می‌توان کاری کرد که کاغذ به طور خودکار تا شود و به جلو و عقب حرکت کند. در این آزمایش برای اولین بار، یک ماده اصطلاحا خودتاشو توانست مسیر حرکت خود را تغییر دهد.

ایرنا- محققان دانشگاه دانگوای چین توانستند نوعی کاغذ هوشمند تولید کنند که قادر است به طور خودکار تغییر شکل دهد.  این کاغد هوشمند از جنس گرافین بوده و در وزن برابر، استحکام آن حدود 200 برابر فولاد است. محققان در یک آزمایش نشان دادند که با حرارت دادن برگه ای از این کاغذ هوشمند می‌توان کاری کرد که کاغذ به طور خودکار تا شود و به جلو و عقب حرکت کند. در این آزمایش برای اولین بار، یک ماده اصطلاحا خودتاشو توانست مسیر حرکت خود را تغییر دهد.
نتیجه این تحقیقات می‌تواند محققان را در تولید تجهیزات و ساختارهای خودتاشو برای کاربردهای مدرن، از جمله میکروروبات‌هایی با قابلیت کنترل بی سیم، عضلات مصنوعی و ابزارهای مورد استفاده در مهندسی بافت، یاری کند. جیوک مو، یکی از محققان دانشگاه دانگوا با ارایه مثالی از تولید لباس‌های هوشمند با استفاده از این فناوری گفت: «این فناوری می‌تواند زندگی مردم را تغییر دهد. برای مثال می‌توان لباس‌هایی را تولید کرد که بر اساس تغییرات دمای بدن شخص، تغییرات محیط یا سایر محرک‌های محیطی، شکل و مدل خود را تغییر دهند» بخش‌هایی از کاغذ گرافینی به گونه ای ساخته می‌شود که بخار آب را از محیط جذب می‌کند و زمانی که آن را حرارت می‌دهیم، بخار آب مجددا بخار شده و این بخش‌ها جمع می‌شوند و در نتیجه کاغذ تا می‌شود.
با توقف حرارت دهی، این فرآیند نیز معکوس شده وکاغذ مجددا تغییر شکل می‌دهد. محققان با جانمایی صحیح و تغییر اندازه این بخش‌های کاغذ می‌توانند انواع مختلفی از اشیای خودتاشو از جمله تجهیزات راه رونده و یک دست مصنوعی با توانایی گرفتن و نگه داشتن اجسامی با پنج برابر وزن خود را تولید کنند.
محققان در آزمایشی، با استفاده از یک کاغذ گرافینی که دارای سه بخش آبدوست است، روباتی شبیه به عنکبوت ساختند و با استفاده از پرتوهای نور نزدیک به مادون قرمز آن را حرارت دادند تا به صورت یک کمان تغییر شکل دهد. با قطع تابش نور، کاغذ به شکل قبل بازگشت. بدین ترتیب با قطع و تابش نور، کاغذ شروع به حرکت کرد و تنها ظرف 2 ثانیه توانست پنج گام به جلو بردارد. همچنین با حرارت دادن قسمت‌های جانبی کاغذ، امکان کنترل مسیر حرکت آن فراهم شد.
در سال‌های اخیر، مواد خودتاشو به موضوع مهمی برای تحقیقات بدل شده اند. تمرکز اصلی این تحقیقات بر پلیمرهای فعال است که قادرند اشکال مختلف انرژی را به انرژی مکانیکی تبدیل کنند؛ با وجود این اغلب تحقیقات بر مبنای مدارهای الکتریکی، شرایط آب و هوایی غیرمتعارف یا ترکیبات پیچیده مواد به انجام رسیده اند و در عمل کاربرد چندانی ندارند.

iranpack-sanat-bastebandi-81836409-70298628 iranpack-sanat-bastebandi-graphene-night-vision-tech

بیشتر بخوانید . . .