آرشیو: 20 فوریه 2005

درباره صادرات زعفران

ايران‌ تامين‌کننده‌ نود و چهار درصد زعفران‌ بازار جهان‌ است‌ اما تنها حدود چهل‌ و سه‌ ميليون‌ دلار از اين‌ بازار دويست‌ ميليون‌ دلاري‌ نصيب‌ ايران مي‌شود