مقایسه ویژگی‌های فیلم کست (Cast) و دمشی (Blown)

این مقاله تفاوت بین فرآیند تبدیل به ویژگی‌های فیلم را در مورد فیلم‌های کست و دمشی به طور خلاصه توضیح می‌دهد. قوانین کلی و انگشت‌شماری وجود دارند که عمدتا برای یک نوع پلیمر مدنظر قرار می‌گیرند. به طور کلی دو عامل تاثیرگذار در فرآیند‌های کست و دمشی فیلم باعث تفاوت این دو می‌شوند.

تأثیر نرخ کاهش حرارت بر فیلم‌های کست و دمیده شده
اولین عامل، نرخ کاهش حرارت (quench rate) است که برای فیلم کست بسیار بالاتر از فیلم دمشی است، نرخ کاهش حرارت بالاتر برای فیلم کست باعث بلوری شدن پایین‌تر در پلیمرهای نیمه بلور مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌آمید، PET و EVOH در تمام اجزاء فیلم بسته‌بندی اصلی می‌شود.

Microsoft Word - flexible-Cast vs blown film characteristics

تاثیر جهت‌گیری ذوب بر فیلم‌های کست و دمشی
دومین عامل تاثیرگذار، ایجاد برخی جهت‌گیری‌های ذوب در MD برای فیلم کست و در MD و CD برای فیلم دمشی است. این عامل باعث جهت‌گیری بیشتر فیلم کست و تعادل بیشتر فیلم دمشی می‌شود. مزایا و معایت نسبی فیلم دمشی در مقایسه با کست که از جهت‌گیری ذوب حاصل می‌شود نسبت به شدت اثرات نرخ کاهش حرارت در برخی کاربردها دارای ظرافت بیشتری است.
لازم به ذکر است که تاثیرات نرخ کاهش حرارت، جهت‌گیری ذوب، تفاوت بین دو فرآیند رخ داده در ایزولاسیون و همه ویژگی‌های نهایی مورد استفاده باید در تعیین فیلم مناسب‌تر مدنظر قرار گیرند.

Microsoft Word - flexible-Cast vs blown film characteristics

لازم به ذکر است که تاثیرات نرخ کاهش حرارت، جهت‌گیری ذوب، تفاوت بین دو فرآیند رخ داده در ایزولاسیون و همه ویژگی‌های نهایی مورد استفاده باید در تعیین فیلم مناسب‌تر مدنظر قرار گیرند.

بیشتر بخوانید . . .