آرشیو: ۱۹ مهر ۱۳۹۶

1

Dieline Award 2017

جوایز Dieline بعنوان معتبرترین و رقابتی‌ترین برنامه جایزه در نوع خود، راهی برای جلب نوآوری و برتری در طراحی بسته‌بندی هستند. هیئت داوران، متشکل از کارشناسان بسته‌بندی سازه‌ای، طراحی، برندسازی و محصولات مصرفی، هر مورد شرکت داده شده در رقابت را با توجه به چهار عنصر اصلی خلاقیت، بازاریابی، نوآوری و اجرا بررسی می‌کنند.