بطری آبی که هیچ ضایعاتی در پشت‌سر خود به جای نمی‌گذارد

بسته‌بندی عملگرا در بسیاری از شکل‌ها و اندازه‌ها موجود است. در حال‌حاضر دانشجوی ایسلندی رشته طراحی Ari Jonsson مفهوم آن را تغییر داده است. او بطری آبی را طراحی کرده است که به معنای واقعی کلمه عملگرا و کاربردی است. این بطری آب را در خود نگه می‌دارد اما به محض خالی شدن آن بطری تجزیه شده و تنها یک ماده بیولوژیکی از خود به جای می‌گذارد. این بطری از آگار، ماده استخراج شده از جلبک ساخته شده است.

بسته‌بندی عملگرا در بسیاری از شکل‌ها و اندازه‌ها موجود است. در حال‌حاضر دانشجوی ایسلندی رشته طراحی Ari Jonsson مفهوم آن را تغییر داده است. او بطری آبی را طراحی کرده است که به معنای واقعی کلمه عملگرا و کاربردی است. این بطری آب را در خود نگه می‌دارد اما به محض خالی شدن آن بطری تجزیه شده و تنها یک ماده بیولوژیکی از خود به جای می‌گذارد. این بطری از آگار، ماده استخراج شده از جلبک ساخته شده است.
Jonsson این فکر را زمانی عملی کرد که به پوچی استفاده از موادی که سال‌ها طول می‌کشد تا تجزیه شوند پی برد و در مورد پلاستیکی اندیشید که برای ذخیره و حمل آب مورد استفاده قرار گیرد و در عرض چند ثانیه حال نه چند ثانیه که بعد از مصرف ناپدید شود. Jonsson در مجله Dezeen گفته است که:”من جایی خواندم که پنجاه درصد پلاستیک‌ها ‌یک‌بار استفاده و سپس دور ریخته می‌شوند بنابراین احساس کردم که یک نیاز فوری برای پیدا کردن راهی است که جایگزین مقادیر غیرواقعی پلاستیکی شود که ما در هر روز تولید نموده، استفاده می‌کنیم و دور می‌ریزیم شود”. هنگامی‌که او بر روی جایگزین‌های طبیعی تحقیق نمود به آگار مشتق شده از جلبک رسید. آگار اغلب در پتری‌دیش برای محیط کشت رشد سلول و در بسیاری از دسرهاس سنتی آسیایی استفاده می‌شد. غلظت ژلاتینی آن باعث می‌شود که انعطاف‌پذیر باشد بنابراین می‌تواند با ریختن داخل قالب به شکل قالب درآید.
آن چه که Jonsson را جذب خود کرده بود بیشتر در خصوص ماده نیمه شفافی که در حقیقت آگار نام داشت، بود که برای حفظ ویژگی‌های ساختاری‌اش نیاز به آب داشت. بدون آن، آنها از هم می‌گسستند. در نتیجه Jonsson بطری را تولید کرد که متضمن همزیستی کامل تابعی با آب است.
Jonsson، دانشجوی رشته طراحی در دانشگاه هنر ایسلند، بطری خود را در نمایشگاه طراحی در ریکیاویک به نمایش گذاشت در جایی که توجه زیادی را به خود جلب کرد. برطبق گفته Jonsson آب درون بطری برای نوشیدن سالم است هرچند که ممکن است کمی مزه شور مانند آب اقیانوس را به خود بگیرد. بطری می‌تواند بعد از استفاده خورده شود اما به‌دلیل این که آگار در ابتدای از هم گسستن زیاد اشتهاآور به‌نظر نمی‌رسد، احتمال می‌رود که در سطل‌های کمپوست برای بازیافت و تجزیه وارد شوند. درحالی که این فکر توجه زیادی را به سمت خودش جلب نمود، بسیار بعید است که بطری‌های ساخته شده از جلبک در آینده‌ای نزدیک جانشین بطری‌های پلاستیکی شوند. گسسته‌شدن مواد به راحتی آن را مناسب حمل به همراه خود یا ذخیره‌کردن در قفسه‌های فروشگاه نمی‌کند . Jonsson می‌داند که این پروژه تنها یک نقطه شروع است. مانند سایر بطری‌های آب جایگزین، به عنوان مثال بطری Ooho که ما درباره آن چند ماه گذشته مطلبی را نوشته بودیم، بطری ساخته‌شده از جلبک اختراعی دیگر است که به بحث درباره مواد پایدار بسته‌بندی افزوده می‌شود.

بیشتر بخوانید . . .