رییس سازمان غذا و دارو: آب معدنی‏های غیراستاندارد از بازار جمع‏آوری می‏شود

ایرنا – رییس سازمان غذا و دارو از جمع‏آوری آب معدنی‏های غیر استاندارد از بازار و بازنگری ضوابط بسته‏بندی آنها خبر داد. به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، رسول دیناروند همچنین از توقف تولید 10 درصد از شرکت‏های تولیدکننده آب معدنی خبر داد و افزود: آب معدنی‏های غیراستاندارد از بازار جمع‏آوری شده و مردم بدون نگرانی می‏توانند از آب معدنی های موجود در سطح بازار استفاده کنند.

iranpack-sanat-bastebandi-Abmadani

 

ایرنا – رییس سازمان غذا و دارو از جمع‏آوری آب معدنی‏های غیر استاندارد از بازار و بازنگری ضوابط بسته‏بندی آنها خبر داد. به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، رسول دیناروند همچنین از توقف تولید 10 درصد از شرکت‏های تولیدکننده آب معدنی خبر داد و افزود: آب معدنی‏های غیراستاندارد از بازار جمع‏آوری شده و مردم بدون نگرانی می‏توانند از آب معدنی های موجود در سطح بازار استفاده کنند.
وی ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎلیز آب ﻣﻌﺪنی های ﻣﻮجود در سطح ﺑﺎزار، از ﺑﺮرﺳﻲ بیش از 300 برند آب معدنی از نظر آلاینده‏های شیمیایی و میکروبی ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ اخیر ﺧﺒﺮ داد.
دیناروند ادامه داد: از این تعداد برند آنالیز شده، کمی بیشتر از 10 درصد از آب معدنی‏های موجود دارای آلاینده‏های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند که دستور جمع‏آوری این آب معدنی‏ها از سطح بازار داده شد. به گفته رییس سازمان غذا و دارو، شرکت‏های تولیدکننده آب معدنی که توقف تولید دریافت کردند تا اصلاح میزان آلاینده‏ها و حذف آنها نمی‏توانند محصول خود را در سطح بازار عرضه کنند. دیناروند خاطرنشان کرد:برخی از این شرکت‏ها پس از رفع نواقص می‏توانند تحت نظارت مسوول فنی و مدیر کنترل کیفی خود وارد بازار شوند. به گفته وی، در صورتی که شرکتی پس از تذکرات داده شده به تخلفات خود ادامه دهد، در این خصوص اطلاع‏رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
راه‏اندازی سامانه سوابق ارزیابی محصولات غذایی
رییس سازمان غذا و دارو از راه‏اندازی سامانه‏ای به منظور مشاهده سوابق ارزیابی‏های دورهای محصولات غذایی در آینده خبر داد و افزود:
این سامانه اکنون عملیاتی نشده و بعد از راه‏اندازی، مردم می‏توانند شناسنامه ارزیابی‏های دوره‏ای محصولات غذایی را در این سامانه مشاهده کنند. به گفته دیناروند، این سامانه در انتخاب محصولات با کیفیت و مرغوب به مردم کمک خواهد کرد. وی افزود: اکنون مردم می‏توانند بدون نگرانی از آب معدنی‏های موجود در بازار استفاده کنند، زیرا آب معدنی‏های غیراستاندارد از سطح بازار جمع آوری شده است.

اوزن یا کلر آب معدنی را تبدیل به آب آشامیدنی می‏کند
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینرکه آب معدنی آبی است که از یک سفره زیرزمینی و بدون هیچ گونه اصلاحی بسته‏بندی می‏شود، گفت: افزودن اوزن و یا کلر به منظور تصفیه آب معدنی آن را تبدیل به آب آشامیدنی می‏کند و باعث می‏شود مصرف‏کننده در مصرف آب معدنی طبیعی گمراه شود. به گفته دیناروند، حدود 10 درصد از شرکت‏های تولیدکننده آب معدنی در برچسب‏زنی نواقصی داشتند که به آنها در جهت اصلاح برچسب تذکر داده شد.
رییس سازمان غذا و دارو از بازنگری ضوابط بسته‏بندی آب معدنی‏ها خبر داد و افزود: وجود نواقص و اشتباه در برچسب‏های آب معدنی باعث گمراه شدن مصرف‏کننده می‏شود که ضروری است تمام تولیدکنندگان در برچسب‏های محصول خود، ضوابط را رعایت کنند.
دیناروند با اشاره به دائمی بودن نظارت‏های بازرسان سازمان غذا و دارو بر محصولات‏ آشامیدنی و خوراکی اظهار داشت: در سال گذشته نیز آب معدنی‏ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و امسال هم در نیمه اول سال این ارزیابی انجام شد که البته ارزیابی یک ماه اخیر مازاد بر روش‏های جاری صورت گرفت. وی با بیان این که توقف تولید هشت شرکت آب معدنی متخلف در اوایل سال 94 صورت گرفت، گفت: این مربوط به ارزیابی یک ماه اخیر نیست.

بیشتر بخوانید . . .