O&G

۰

جوی دوسر O&G

بخشی از مصرف‌کنندگان هستند SINKs و DINKs که می‌دانند جوی دوسر برای آنها مفید است اما طعم سنتی آن را دوست ندارند چون به نظرشان بی‌مزه، ‌سنگین و معمولا کمی خسته‌کننده است.