چهره مجله شما تغيير مي‌کند

هر سال هنگام تحويل سال نو از خدا مي‌خواهيم که حال ما را به سوي بهترين حالها بگرداند. همچنين همه ما مي‌دانيم که اين گونه دعاها در واقع براي جلب حمايت و کمک خدا است و حمايت زماني معني پيدا مي‌کند که ما خود قدم در راه گذاشته‌باشيم.

ما نيز در ماهنامه صنعت بسته‌بندي براي متحول شدن و رفتن به سوي وضعيت بهتري که شامل همه دست‌اندرکاران بسته‌بندي شود مطالعه زيادي کرديم. حاصل آن مطالعات و تحقيقات، تغييرات بسياري است که مبدا آن را شماره 100‌ مجله قرار داديم.

شماره 100‌ ماهنامه صنعت بسته‌بندي در مرتبه اول، شاهدي است بر تلاش مداوم ما براي ثبات و پايداري. شماره 100‌ نشانه‌اي است از هويت صنعت بسته‌بندي کشور که ثابت مي‌کند بسته‌بندي در ايران سابقه‌دار است و بخش کوچکي از اين سابقه به صورت مکتوب در نشريه‌اي به نام صنعت بسته‌بندي نگهداري شده است.
از آن جا که شماره فعلي مجله که در دستان شماست شماره نود و نه است و قرار نيست در مقام نود و نه صحبتهاي صدي بکنيم دلمشغولي‌هاي صدشماره‌اي شدن مجله را به همان شماره صد واگذار کرده و تنها اطلاعاتي راجع به چهره جديد ماهنامه صنعت بسته‌بندي ارائه مي‌دهيم.

دليل اين که يک صفحه را به اين توضيحات اختصاص داده‌ايم اين است که چهره جديد مجله آن قدر با تصويري که شما از آن مي‌شناسيد تفاوت دارد که به احتمال زياد خواهيد گفت:

”اين يک مجله جديد است. پس مجله صنعت بسته‌بندي کجاست؟“

همانند گذشته‌ تغييرات در ماهنامه صنعت بسته‌بندي با برنامه‌ريزي و مطالعه دقيق و مشاوره با گروه‌هاي گوناگون مخاطبان و متخصصان فن انجام شده است. تغييرات در ماهنامه صنعت بسته‌بندي، نياز دست‌اندرکاران بسته‌بندي، چاپ، طراحان و واحدهاي توليدي کشور مي‌باشد و ما اين نياز را براورده خواهيم کرد.
1‌- ماهنامه صنعت بسته‌بندي از شماره صد به صورت تمام رنگي منتشر خواهد شد. اين کار دغدغه ما از ابتدا بوده و در حال حاضر نيز با توشه‌اي به نام توکل به اين سمت مي‌رويم. زيرا اجراي اين کار به صورت حرفه‌اي الزاماتي دارد که پايبندي به آن الزامات، تعهدات سيستم مالي و اجرايي مجله را سخت‌تر خواهد کرد.

2‌- تيراژ ماهنامه صنعت بسته‌بندي از شماره صد به بعد حداقل پانزده هزار جلد در ماه خواهد بود که در منطقه خاورميانه بي‌سابقه و بي‌رقيب است. طي يازده سال سابقه فعاليت رسانه‌اي و اطلاع‌رساني در زمينه بسته‌بندي همواره بر اين حقيقت باور داشته‌ايم که تعداد جويندگان دانش و اخبار بسته‌بندي بسيار بيش از آن چيزي است که منتشر شده و توزيع مي‌شود. يکي از آرزوهاي مدير ماهنامه صنعت بسته‌بندي همواره اين بوده که مجله حتي با همين بضاعت علمي و کيفي اندک به دست صدها‌ هزارنفر مردمي‌برسد که در همه جاي کشور با بسته‌بندي زندگي مي‌کنند و يا بسته‌بندي در زندگي آنها به هر شکلي تاثير دارد.
با همت کارکنان ماهنامه صنعت بسته‌بندي و درک واقعيتهاي اين برنامه بزرگ اطلاع‌رساني از سوي اهالي بسته‌بندي و چاپ و با ياري خدا اين پانزده‌هزار جلد تيراژ را ابتدا و نقطه آغاز برنامه جديد خود قرار داده‌ايم.

3‌- گرافيک و طرح پايه صفحه‌آرايي ماهنامه صنعت بسته‌بندي تغيير خواهد کرد. کار بازنگري در گرافيک مجله با بهره‌گيري از طراحان برجسته‌گرافيک کشور که هر يک در عرصه کاري خود استاد و زبانزد هستند آغاز شده و در راستاي سياستها‌ و رويکردهاي جديد مديريت و تحريريه مجله پيش مي‌رود. بارزترين نکته‌ در اين خصوص تغيير چهره لوگوي (عنوان) مجله بسته‌بندي است.

4‌- ماهنامه صنعت بسته‌بندي توان و سطح کيفي خروجي تحريريه خود را ارتقا داده و ضمن ادامه همکاري با بعضي کارشناسان پيشين از همکاري خبره‌گان جديدي بهره‌مند شده که هم از ميانگين سني بالاتر و هم تجربه مفيد بيشتري برخوردار هستند. همچنين اين مجله بتازگي از نعمت مشاوره برخي پيشکسوتان خوشنام مطبوعات نيز بهره‌مند شده که در جهت بالا بردن سطح عملکرد مطبوعاتي ماهنامه صنعت بسته‌بندي اين نشريه را ياري خواهند داد.

5‌- بديهي است که افزايش سطح کمي و کيفي ماهنامه صنعت بسته‌بندي منجر به بالا رفتن کارايي آن در امر اطلاع‌رساني خواهد شد. اين کار مهم و اين قدم بزرگ مانند گذشته‌ بدون کمک اهالي و دست‌اندرکاران بسته‌بندي و چاپ امکان‌پذير نخواهد بود. افزايش توليد و ارتقا کيفيت افزايش هزينه نيز به دنبال خواهد داشت. از اين رو ماهنامه صنعت بسته‌بندي ناچار از بازگشت به تعرفه سابق خود (تعرفه ابتداي سال 1386‌) مي‌باشد. گفتني است سيستم کادربندي و طبقه‌بندي آگهي‌ها از شماره صد به بعد متحول شده و هم‌شکل و مشابه نشريات موفق جهان خواهد بود.

بارزترين تغيير در سيستم طرح روي جلد است که انعکاسي خواهد بود از گزارشي در داخل مجله و تنها به معرفي گزارش مربوطه مي‌پردازد.

ما براي خدمت به اين مرز و بوم فقط همين کارها را مي‌دانيم اما براي همين حداقل، شرافتمندانه و خستگي‌ناپذير تلاش مي‌کنيم و براي آن برنامه داريم. اگر خدا توفيق دهد‌و مردم ياري کنند.

بیشتر بخوانید . . .