شرکت ايراندار

توليد کننده کاغذهاي پشت چسب دار
مديرعامل : مرتضي جعفري
تلفن : 02189316000
فکس: 02188501959
آدرس: تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان پاکستان – بن بست دوم – پلاک 29 – ساختمان پاکشو – طبقه 5

بیشتر بخوانید . . .