نمایش سیستم‌های جدید فلکسو کداک را در نمایشگاه دروپا

کداک سیستم جدید FLEXCEL NX ’16 را در نمایشگاه دروپا 2016 به نمایش می‌گذارد. سیستم مجهز به مجموعه گسترده ویژگی NX است، این گزارش شامل ویژگی‌های کمک به چاپگر برای چاپ بهتر و باکیفیت‌تر است.

کداک سیستم جدید FLEXCEL NX ’16 را در نمایشگاه دروپا 2016 به نمایش می‌گذارد. سیستم مجهز به مجموعه گسترده ویژگی NX است، این گزارش شامل ویژگی‌های کمک به چاپگر برای چاپ بهتر و باکیفیت‌تر است.
سیستم بر اساس مزایای فناوری NX برنده جایزه ساخته شده است که شامل قابلیت‌های سطح صفحات پیشرفته است که گفته می‌شود به منظور بهبود بازده انتقال جوهر در طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی چاپ فلکسو به کار می‌رود که در حال حاضر شامل ویژگی‌های سیستم ازجمله برچسب NX برای بکارگیری الگوهای متعدد در یک طرح صفحه مجزا و تعریف پیشرفته تکنولوژی انحصاری شرکت که کنترل‌کننده جریان جوهر در حاشیه اشیاء است بر‌اساس گزارش‌ها در تمیز‌کننده‌های چاپ و تعریف حاشیه‌ها بیشتر دیده می‌شوند.
خدمات اجرای NX و برنامه صدور گواهینامه NX، برای رسیدن به ارزش کامل سیستم FLEXCEL NX 16 در چاپخانه است. شرکت می‌گوید که خدمات اجرای NX چاپگرها را قادر به استفاده کامل از فناوری صفحات خود توسط متخصصان فنی باتجربه که خدمات در محل برای کمک به مشتریان شناسایی شده ارئه می‌دهند و این که چگونه آنها می‌توانند کیفیت چاپ، هزینه، و بهره‌وری را بهبود بخشند می‌سازد.
گفته شده است سیستم جدید برای ارائه قابلیت‌های پیشرفته چاپ با مجموعه‌ای از صفحات می‌باشد. تصویربرداری و تکنولوژی مواد سیستم را قادر به تولید صفحاتی برای حیطه کاملی از برنامه‌های کاربردی چاپ فلکسو با استفاده از دو نوع صفحه می‌سازد که به عملیات پیش از چاپ فرصت کاهش موجودی، اشتباهات، و پیچیدگی را می‌دهد.
برای چاپگرهای انعطاف‌پذیر بسته‌بندی، گفته شده است سیستم صرفه‌جویی جوهر، عملیات سریع‌تر چاپ، استفاده از رنگ‌های کمتر، و صفحات طولانی باریک،متوسط، و عملیات گسترده وب را ارائه می‌دهد.

iranpack-sanat-bastebandi-FlexcelNXSystem16_Tag_hi_post image iranpack-sanat-bastebandi-flexcel1

بیشتر بخوانید . . .