مقوا و تاريخ انقضاء!

خوب است كه محصولات تاريخ انقضا داشته باشند اما براستي تعيين تاريخ انقضا براي مقوا بر چه اساسي است.
تاريخ توليد يك تكه مقوا كه روي آن نوشته شده “تاريخ انقضاء: 2 سال پس از توليد” از كجا بايد فهميده شود. اصولا آيا براي مقوا تاريخ انقضا تعيين مي شود. تقريبا روي مقواي هيچ بسته مقوايي ديده نشده كه تاريخ انقضا نوشته شود. آيا اين يك زياده‌روي خنده‌دار نيست؟!
با فرض اين كه يكي از اعداد چاپ شده بر روي مقوا معرف تاريخ توليد آن باشد از كجا بايد دانست كه آن عدد كدام است و تاريخ مورد نظر، چه تاريخي است تا دو سال بعد از آن را بتوان محاسبه كرد.؟
جهت اطلاع خوانندگان محترم اين تصوير متعلق به يكي از انواع مقواهاي مورد استفاده براي جعبه غذاهاي آماده(فست‌فود) در تهران است.

بیشتر بخوانید . . .