استاندارد ملی جدید برای مقوا و جعبه های مقوایی

این استاندارد همواره محل بحث بوده و پیش بینی می شود نسخه جدید آن نیز چالش هایی به همراه داشته باشد.

Microsoft Word - 1562050614640_3341

آخرین جلسه بازنگری استاندارد ملی 3341 برگزار شد.

سومین تجدید نظر روی استاندارد ملی 3341 با عنوان “ویژگی ها و روش آزمون ورق و جعبه های مقوایی” انجام و آخرین جلسه کمیته تدوین این استاندارد امروز یکشنبه 16 تیر 98 در محل اداره استاندارد استان تهران برگزار شد.

پس از جلسات متعدد و بحث و جدل های بی پایان کارشناسان استاندارد و دست اندرکاران تولید مقوا و جعبه های مقوایی بالاخره امروز طبق جدول زمانی تعیین شده کار تغییر و اصلاح در استاندارد 3341 برای بار سوم به پایان رسید و این استاندارد برای ارائه به کمیته ملی راهی ویراستاری نهایی شد.

این استاندارد همواره محل بحث بوده و پیش بینی می شود نسخه جدید آن نیز چالش هایی به همراه داشته باشد.

در این استاندارد مشخصات و ویژگی های فیزیکی مقوای مورد استفاده در جعبه های مواد خوراکی مانند شیرینی و غذاهای آماده مورد بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدید آن تعیین شده که پس از تصویب در کمیته ملی استاندارد بسته بندی به تمام صنایع و صنوف مربوطه اعلام خواهد شد. این استاندارد همچنین شامل جعبه های مقوایی ساخته شده از مقواها هم شده است.

ضوابط اعلام شده در این استاندارد ظاهر جعبه های مواد خوراکی را تغییر خواهد داد که این به دلیل لزوم درج بعضی اطلاعات مربوط به تولید مقوا و ساخت جعبه می باشد.

در این دوره ریاست کمیته تدوین با دکتر علی رضا خاکی فیروز و دبیری آن با مجید مسعودنیا بود. کارشناسان مختلف از سازمان ها و نهادهای نظارتی مربوطه همراه با نمایندگان مستقل از بخش تولید مقوا، نماینده ای از انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، اتحادیه صنف صحاف و جعبه ساز، تعاونی مقواسازان، انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی و رسانه های مرتبط حضور داشتند. در جلسه آخر نماینده سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز به این جمع اضافه شد که با وجود تخصص بالا در موضوع مربوطه اما برای اعمال نظرات ساختاری وی دیر شده بود.

 

بیشتر بخوانید . . .