فيلم شرينک ضدبخار

فيلم شرينک شفاف را مي‌توان در فروشگاه‌هاي محلي سراسر جهان استفاده کرد. همچنين در حال حاضر از آن به عنوان جايگزيني براي فيلم PVC براي محصولات زنجيره سرد استفاده مي‌شود.

فيلم شرينک جديد CT-311 ساخت شرکت Sealed Air ‌که براي بسته‌بندي مواد تازه توليد شده است، اولين فيلم ضد بخار چندلايه است که يکي از نازکترين محصولات (در اندازه 35) اين گروه به شمار مي‌آيد. در بين مزاياي پايدار اين فيلم مي‌توان به قابليت بازيافت آن با برچسب برنامه How2Recycle توافقنامه بسته‌بندي پايدار اشاره کرد.

فيلم شرينک شفاف را مي‌توان در فروشگاه‌هاي محلي سراسر جهان استفاده کرد. همچنين در حال حاضر از آن به عنوان جايگزيني براي فيلم PVC براي محصولات زنجيره سرد استفاده مي‌شود.

‌در مقايسه با فيلم PVC اندازه 60 که اغلب در اين موارد استفاده مي‌شود،‌ CT-311 باعث 20درصد صرفه‌جويي در مواد مورد استفاده و 67درصد کاهش وزن بسته براي يک بسته 8 اونسي معمولي مي‌شود.

علاوه ‌بر اين، اين فيلم با ارائه يک گزينه بسته‌بندي مقرون ‌به ‌صرفه به شرکت‌هاي بسته‌بندي باعث بهبود مزاياي ايمني غذا مي‌گردد و ريسک آلودگي در حين بسته‌بندي در مغازه‌ها براي مواد تازه‌اي که در ساختمان مرکزي بسته‌بندي شده و سپس به فروشگاه‌ها توزيع مي‌شوند کاهش مي‌يابد. Reid Kennedy مدير بازاريابي بسته‌بندي Shrink بخش مراقبت از محصولات شرکت Sealed Air’s Product Care اظهار مي‌کند که ترکيب نورشناسي عالي، عملکرد بهينه شده و سازگاري با مايکروويو در CT-311 کاملترين مواد شرينک را براي محصولات تازه فراهم کرده و در عين حال به شرکت‌هاي بسته‌بندي کمک مي‌کند مواد مورداستفاده خود را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید . . .