گروه صنایع غذایی، اصلی‌ترین گروه

مهر/ احمد فیاض بخش، دبیرکل اتاق ایران گفت: در شرایط جدید باید فکر کنیم در کشوری ۳۰۰ میلیون نفری زندگی می‌کنیم و با این دید به نیازهای کشور و امکان تعامل با همسایگان و جامعه جهانی فکر کنیم. وی افزود: به این وسیله می‌توان قدرت سیاسی کشور افزایش داد و این کار باید دوراندیشی و برنامه‌ریزی صورت گیرد و باید متوجه بود که این توقع را نمی‌توان از شرکت های دولتی داشت.
فیاض بخش گفت: این اقدامات در بخش خصوصی امکان‌پذیر است و از میان صنایع، گروه صنایع غذایی اصلی‌ترین گروهی است که می‌تواند در این مسیر گام بردارد و نگاه صادرات‌گرا و تولید منطقه‌ای داشته باشد.

بیشتر بخوانید . . .