تصویب دو استاندارد ملی جدید بسته بندی در کمیته ملی استاندارد

استاندارد بارکد و نمادهای دو بعدی از جمله استانداردهای سخت و پیچیده است که تمام موارد مربوط به نمادهای دوبعدی از جمله خانواده کدهای QR را در بر می گیرد.

دویست و بیست و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد بسته بندی روز هشتم اسفند در سازمان ملی استاندارد برگزار شد. در این اجلاسیه دو تجدید نظر و یک اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت سه استاندارد مورد بررسی تایید و به شورای عالی استاندارد فرستاده شدند.

پیشنویس های مورد بررسی:

بسته بندی – بارکد و نمادهای دوبعدی برای برچسب های ارسال، حمل و نقل و دریافت

تجدیدنظر ملی 13420

Standard QR 13420-1397Standard QR 13420-1397 6

بسته بندی – بسته بندی براي حمل و نقل محموله های خطرناک

آزمون سازگاری پلاستیک ها براي بسته بندی و کانتینرهای با حجم متوسط

اصلاحیه شماره 1 ملی 18269

 

کانتینرهای حمل بار سری 1 – جابجایی و مهارسازی

تجدیدنظر ملی 3797

 

اجلاسیه 228 با حضور دکتر زاهداحمدی نماینده رییس سازمان، محبوبه خاکی دبیر کمیته فنی استانداردهای مورد بررسی، رضا نورائی رییس کمیته فنی استاندارد بارکد و جمعی از اعضای کمیته های فنی استانداردهای مورد بررسی برگزار شد. با توجه به حجم زیاد هر دو استانداردی که مورد تجدید نظر قرار گرفته بود حداکثر زمان ممکن برای این اجلاسیه به کار گرفته شد.

گفتنی است استاندارد بارکد و نمادهای دو بعدی از جمله استانداردهای سخت و پیچیده است که تمام موارد مربوط به نمادهای دوبعدی از جمله خانواده کدهای QR را در بر می گیرد. پس از برقراری استانداردهای GS1 در مرکز شماره گذاری کالا در ایران و تربیت متخصصان آن کار تجدید نظر این استاندارد نسبت به دور قبل آسانتر شد.

در نهایت با اعمال برخی اصلاحات جدید هر سه پیشنویس مورد تایید کمیته ملی قرار گرفت.

پیشنویس های طرح شده در کمیته های ملی استاندارد پس از تایید این کمیته برای اجرایی شدن به شورای عالی استاندارد فرستاده می شوند و پس از آن در سایت اینترنتی سازمان ملی استاندارد قرار می گیرند.

 

بیشتر بخوانید . . .