گزارش سمينار گراور ايران

در خبرنامه انجمن روتوگراور اروپا

دومين خبرنامه انجمن روتوگراور اروپا ERA در سال 2014 در پايان اين سال در حالي منتشر شده كه تصوير روي جلد آن به ايران و سمينار روتوگراور در تهران اختصاص دارد. همچنين پنج صفحه از بيست و هشت صفحه داخلي اين نشريه نيز ويژه گزارش سمينار ايران و صنعت چاپ گراور در ايران است.
در گزارش سمينار به خلاصه‌اي از مهمترين گفته‌هاي سخنرانان و روند برگزاري آن اشاره شده و در ادامه با تصاويري كه گوشه‌اي از چاپ روتوگراور بسته‌بندي در ايران را نشان مي‌دهد اطلاعاتي در باره چاپ روتوگراور و فضاي عمومي ايران در اختيار خوانندگان و اعضاي انجمن گذاشته شده است. همچنين يك صفحه از اين گزارش به مصاحبه با جلال ذكايي مدير اسبق دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد و مديرعامل فعلي گروه بازرگاني ترنج به عنوان برگزاركننده سمينار انجام شده است. ذكايي در اين مصاحبه جدا از معرفي فعاليت و برنامه‌هاي آموزشي گروه ترنج، با استفاده از تجربيات دوران مديريت كلان خود در امر چاپ در ايران به بيان توانمندي‌ها و فرصت‌هاي موجود در كشور پرداخته است.
مي‌توان گفت اين نخستين بار است كه صنعت روتوگراور در اروپا اينچنين رسمي و گسترده با بازار ايران آشنا مي‌شود. ERA معتبرترين تشكل چاپ روتوگراور در اروپاست و تمام نام‌هاي معروف صنعت گراور اروپا در آن عضو هستند. اختصاص شش صفحه از سي و دو صفحه خبرنامه اين انجمن كه تنها چند شماره در طول سال منتشر مي‌شود كار مهمي است كه با برنامه‌ريزي و اجراي حرفه‌اي گروه ترنج امكان‌پذير شد. پيش از اين نيز مجله بسيار معتبر Label&Labeling گزارش سمينار گراور در ايران را در سايت اينترنتي خود منتشر كرده بود. گفتني است اين سمينار ارديبهشت سال 1393 در هتل المپيك تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید . . .