جعل لیبل‌های رایتل

خوانندگان محترم توجه داشته باشند که در آن زمان سیم‌کارت اعتباری رایتل بیست هزار تومان بوده است. توافق حاصل شده و پیک موتوری سیم‌کارت را آورده، خریدار شماره تلفن را روی برچسب سیم‌کارت دیده و پیک پنجاه هزار تومان را می‌گیرد و می‌رود.

فردی با تلفن همراه یکی از شهروندان تماس می‌گیرید و چنین ادعا می‌کنید که “شماره فعلی شما را در سیم‌کارت اعتباری رایتل با کد ۹۲۱ داریم و آن را چون رُند است به مبلغ پنجاه هزار تومان به شما واگذار می‌کنیم.”
خوانندگان محترم توجه داشته باشند که در آن زمان سیم‌کارت اعتباری رایتل بیست هزار تومان بوده است. توافق حاصل شده و پیک موتوری سیم‌کارت را آورده، خریدار  شماره تلفن را روی برچسب سیم‌کارت دیده و پیک پنجاه هزار تومان را می‌گیرد و می‌رود.
خریدار با این تصور که خرید موفقی انجام داده با خوشحالی سعی در فعال کردن سیم‌کارت می‌کند اما سیم‌کارت فعال نمی‌شود. پس از چند روز کلنجار رفتن با این ماجرا و اظهار رایتل که ما اصولا کد سه رقم اول شماره شما را هنوز راه‌اندازی نکرده‌ایم معلوم می‌شود همه چیز مربوط به برچسبی است که روی سیم‌کارت چسبانده شده است. آری برچسبی جعلی با شماره تلفن مورد نظر مشتری در حالی که سیم کارت متعلق به یک شماره معمولی است که اصلا ربطی به شماره مورد معامله ندارد. در واقع با توسعه امکانات و ابزار صنعتی امکانات کپی‌کاری هم به همان نسبت توسعه یافته است که یک نمونه آن همین چاپ لیبل‌ سیم‌کارت‌های رایتل است. از آن جا که شرکت مربوطه برای لیبل سیم‌کارت‌های خود از ابتدایی‌ترین امکانات چاپ لیبل استفاده کرده براحتی و با کم‌ترین هزینه می‌توان مشابه لیبل‌های آن را چاپ کرده و با بهره گرفتن از غفلت خریدار(در خواندن شماره سریال روی خود سیم‌کارت) سیم‌کارت جعلی فروخت.

بیشتر بخوانید . . .