جعل ليبل‌هاي رايتل

خوانندگان محترم توجه داشته باشند كه در آن زمان سيم‌كارت اعتباري رايتل بيست هزار تومان بوده است. توافق حاصل شده و پيك موتوري سيم‌كارت را آورده، خریدار شماره تلفن را روی برچسب سیم‌کارت دیده و پیک پنجاه هزار تومان را مي‌گيرد و مي‌رود.

فردي با تلفن همراه يكي از شهروندان تماس مي‌گيريد و چنين ادعا مي‌كنيد كه “شماره فعلي شما را در سيم‌كارت اعتباري رايتل با كد 921 داريم و آن را چون رُند است به مبلغ پنجاه هزار تومان به شما واگذار مي‌كنيم.”
خوانندگان محترم توجه داشته باشند كه در آن زمان سيم‌كارت اعتباري رايتل بيست هزار تومان بوده است. توافق حاصل شده و پيك موتوري سيم‌كارت را آورده، خریدار  شماره تلفن را روی برچسب سیم‌کارت دیده و پیک پنجاه هزار تومان را مي‌گيرد و مي‌رود.
خريدار با اين تصور كه خريد موفقي انجام داده با خوشحالي سعي در فعال كردن سيم‌كارت مي‌كند اما سيم‌كارت فعال نمي‌شود. پس از چند روز كلنجار رفتن با اين ماجرا و اظهار رايتل كه ما اصولا كد سه رقم اول شماره شما را هنوز راه‌اندازي نكرده‌ايم معلوم مي‌شود همه چيز مربوط به برچسبي است كه روي سيم‌كارت چسبانده شده است. آري برچسبي جعلي با شماره تلفن مورد نظر مشتري در حالي كه سيم كارت متعلق به يك شماره معمولي است كه اصلا ربطي به شماره مورد معامله ندارد. در واقع با توسعه امكانات و ابزار صنعتي امكانات كپي‌كاري هم به همان نسبت توسعه يافته است كه يك نمونه آن همين چاپ ليبل‌ سيم‌كارت‌هاي رايتل است. از آن جا كه شركت مربوطه براي ليبل سيم‌كارت‌هاي خود از ابتدايي‌ترين امكانات چاپ ليبل استفاده كرده براحتي و با كم‌ترين هزينه مي‌توان مشابه ليبل‌هاي آن را چاپ كرده و با بهره گرفتن از غفلت خريدار(در خواندن شماره سریال روي خود سيم‌كارت) سيم‌كارت جعلي فروخت.

بیشتر بخوانید . . .