سرمايه‌گذاران توجه کنند بسته‌بندي همان توليد است

متني که در ادامه مي‌آيد به عنوان سرمقاله شماره‌ 84 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است

بسيار باعث خوشوقتي است که هر روز در دفتر ماهنامه صنعت بسته‌بندي خبري از ابـراز علاقه دارندگان سرمايه نسبت به سرمايه‌گذاري در صنعت بسته‌بندي مي‌شنويم. بسياري از اين عزيزان که در دفتر ماهنامه حضور مي‌يابند با طرح‌هايي در سر صحبت از ورود به صنعت بسته‌بندي مي‌کنند.
در ميان ايشان از سرمايه سه ميليون توماني تا نيم ميلياردي وجود دارد. همه ايشان با جديت و اميد‌بسيار راجع به طرح خود صحبت مي‌کنند و اطلاعات تکميلي خود را از من مي‌خواهند. صرف نظر از معدود سرمايه‌گذاراني که علاقمند به ورود در بخش توليد مواد و لوازم بسته‌بندي هستند (ايشان تا حدي با صنعت بسته‌بندي آشنايي دارند) وجه مشترک بسياري از داوطلبان سرمايه‌گذاري، بسته‌بندي کالاهاي عمومي‌ بخصوص مواد غذايي و خشکبار است.
نکته‌اي که اغلب اين عزيزان از آن غافل مي‌شوند اين است که وقتي کالايي را بسته‌بندي کرده و به بازار ارائه مي‌کنيم در واقع وارد چرخه توليد و عرضه شده و بايد تابع تمام قوانين توليد و عرضه باشيم. بخشي از اين قوانين همان مجوزها و پروانه‌هايي است که اگر آنها را نداشته‌باشيم درب کارخانه‌مان را مي‌بندند و خودمان نيز بايد در دادگاه جوابگو باشيم. براي مثال جمعي از علاقمندان به سرمايه‌گذاري در بخش بسته‌بندي مواد غذايي از الزامات بهداشتي و لزوم اخذ پروانه بهداشت براي محصول نهايي خود غافل هستند. جمعي به طور جدي در خصوص محاسبات توليد مشکل دارند و از نحوه تامين‌مواد اوليه مورد استفاده در بسته‌بندي کالاي خود شناخت و اطلاعي ندارند و البته‌ متاسفانه تحقيقي هم نکرده‌اند.
اين موضوع درباره شناخت از قوائد بازار و چارچوبهاي عرضه کالا نيز صدق مي‌کند. عزيزي که با سرمايه چندصد ميليوني در حال ورود به صنعت توليد مواد غذايي بسته‌بندي شده بود پس از مطلع شدن از واقعيتهاي مربوط به چرخه عرضه کالا و دريافت پول آن که در مجموع آن را سرمايه درگردش مي‌ناميم‌ به طور جدي تصميم به مطالعه مجدد پروژه گرفت. زيرا متوجه شد به دليل نوع کالايي که انتخاب کرده بود مي‌بايد مبلغي معادل اصل سرمايه خود را تنها در گردش داشته‌باشد تا بتواند خود را در بازار نگه دارد.
در مجموع به عزيراني که با علاقه و صداقت تصميم دارند بخشي از نعمات موجود در کشور را به نظم دراورده و با رعايت اصول و زيبايي‌هاي بسته‌بندي به بازار داخل يا خارج عرضه کنند يادآوري مي‌کنيم به محض حضور در بازار به عنوان صاحب کالا و توليدکننده آن شناخته‌شده و تمامي‌تبعات خوب و بد آن را بايد جوابگو باشند همان طور که ساير نامهاي شناخته‌شده در بازار به اين موضوع تن داده‌اند.
تصميم‌گيري در باره نام تجاري، اخذ مجوزهاي بهداشتي و صنعتي و بازرگاني مربوط به واحد توليدي و کالاي آن، تبليغات موثر و کافي در بازار، توان پاسخگويي به شبکه‌هاي پخش و توزيع کالا، توان پاسخگويي در برابر هر نوع مشکل کيفي احتمالي و اختصاص مبلغي به عنوان سرمايه در گردش تنها الزامات برجسته‌ و مشهود چنين سرمايه‌گذاري‌هايي است. براي ورود به اين عرصه‌ها هدف و برنامه دقيق لازم است.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .