نسيم تغييرات در كيان‌كارتن

كيان‌كارتن در شهر صنعتي اشتهارد واقع شده و چندي پيش تغييراتي در سطوح مديريتي آن انجام شد كه طرح توسعه جديد از پيامدهاي آن است.

نسيم تغييرات در كيان‌كارتن
توليد ورق كارتن E-Flute از ابتداي سال آينده در كيان‌كارتن آغاز خواهد شد. شركت كيان‌كارتن كه در زمينه توليد ورق كارتن فعاليت دارد در حال حاضر ورق C-Flute با عرض يكصد و شصت سانتي‌متر توليد مي‌كند. با راه‌اندازي خط جديد از ابتداي سال آينده، ورق و سينگل‌فيس E-Flute با عرض يكصد و شصت سانتي‌متر نيز به توليدات اين شركت افزوده خواهد شد. خط جديد نو بوده و ساخت تركيه مي‌باشد.
كيان‌كارتن در شهر صنعتي اشتهارد واقع شده و چندي پيش تغييراتي در سطوح مديريتي آن انجام شد كه طرح توسعه جديد از پيامدهاي آن است.

بیشتر بخوانید . . .