نسیم تغییرات در کیان‌کارتن

کیان‌کارتن در شهر صنعتی اشتهارد واقع شده و چندی پیش تغییراتی در سطوح مدیریتی آن انجام شد که طرح توسعه جدید از پیامدهای آن است.

نسیم تغییرات در کیان‌کارتن
تولید ورق کارتن E-Flute از ابتدای سال آینده در کیان‌کارتن آغاز خواهد شد. شرکت کیان‌کارتن که در زمینه تولید ورق کارتن فعالیت دارد در حال حاضر ورق C-Flute با عرض یکصد و شصت سانتی‌متر تولید می‌کند. با راه‌اندازی خط جدید از ابتدای سال آینده، ورق و سینگل‌فیس E-Flute با عرض یکصد و شصت سانتی‌متر نیز به تولیدات این شرکت افزوده خواهد شد. خط جدید نو بوده و ساخت ترکیه می‌باشد.
کیان‌کارتن در شهر صنعتی اشتهارد واقع شده و چندی پیش تغییراتی در سطوح مدیریتی آن انجام شد که طرح توسعه جدید از پیامدهای آن است.

بیشتر بخوانید . . .