آرشیو: 3 آگوست 2016

فراخوان مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه شناسی قانونی

از متخصصان صنایع غذایی، دارویی، بسته‌بندی و سایر صنایعی که دست‌اندرکار تولید محصولات پیش بسته‌بندی شده هستند دعوت می‌شود برای مشارکت در تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی قانونی که در چارچوب سازمان جهانی OIML انجام می‌شود...