دیگه چه خبر

iranpack-sanat-bastebandi-akharin
ماهنامه صنعت بسته‌بندی دعوت می‌کند

ماهنامه صنعت بسته‌بندی و پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی به منظور توسعه شبکه ارتباطات و اطلاعات در صنعت بسته‌بندی کشور، امکانات رسانه‌ای قوی خود را بیش از گذشته در اختیار کارآفرینان کشور قرار داده است.

بدین سان این ماهنامه از دریافت گزارش آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به بسته‌بندی و عرصه‌های مرتبط با آن استقبال می‌کند.

در این راستا از کلیه واحدهای عامل در صنعت و خدمات بسته‌بندی نظیر ماشین‌سازان، کارتن‌سازان، تولیدکنندگان لفاف و ظروف، چاپخانه‌های مرتبط و… و کلیه واحدهای تولیدی که طرح‌ها و پروژه‌های جدید برای بسته‌بندی کالاهای خود دارند

همچنین کلیه نهادها، سازمانها، موسسات و ادارات دولتی و نیمه دولتی مرتبط دعوت می‌شود

گزارش آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های خود را از طریق انواع مبادی ارتباطی ماهنامه صنعت بسته‌بندی یا سایت مرکز اطلاعات بسته‌بندی ایران به این پایگاه اطلاع‌رسانی ارسال فرمایند

تا از طریق چاپ در مجله یا مایش در سایت اینترنتی به اطلاع متخصصان و افراد ذی‌ربط برسد.

صفحات سفید آماده از ما
اخبار و گزارشات از شما

لازم است در خصوص تحریر و ارسال گزارشات به موارد زیر توجه شود
بهتر است متن گزارش ارسالی به صورت فایل ورد فارسی باشد. اگر نه تایپ شده و خوانا.
مشخصات کامل ارسال‌کننده گزارش قید شده باشد.
بهتر است تصاویر مربوط به گزارش به صورت فایل با رزلوشن بالا باشد.
ماهنامه صنعت بسته‌بندی در پذیرش گزارشات و انتشار آنها مختار است
ماهنامه صنعت بسته‌بندی در ویرایش و تعدیل گزارشات مختار است

تهران، صندوق پستی ۱۴۸۷ – ۱۳۱۴۵
تلفن: ۰۹۳۵۹۹۰۱۰۱۹ تلفکس: ۰۲۱۶۶۷۱۱۶۰۴ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۳۹۸