ديگه چه خبر

iranpack-sanat-bastebandi-akharin
ماهنامه صنعت بسته‌بندي دعوت مي‌کند

ماهنامه صنعت بسته‌بندي و پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی به منظور توسعه شبکه ارتباطات و اطلاعات در صنعت بسته‌بندي کشور، امکانات رسانه‌اي قوي خود را بيش از گذشته در اختيار کارآفرينان کشور قرار داده است.

بدين سان اين ماهنامه از دريافت گزارش آخرين وضعيت طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به بسته‌بندي و عرصه‌هاي مرتبط با آن استقبال مي‌کند.

در اين راستا از کليه واحدهاي عامل در صنعت و خدمات بسته‌بندي نظير ماشين‌سازان، کارتن‌سازان، توليدکنندگان لفاف و ظروف، چاپخانه‌هاي مرتبط و… و کليه واحدهاي توليدي که طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد براي بسته‌بندي کالاهاي خود دارند

همچنين کليه نهادها، سازمانها، موسسات و ادارات دولتي و نيمه دولتي مرتبط دعوت مي‌شود

گزارش آخرين وضعيت طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را از طريق انواع مبادي ارتباطي ماهنامه صنعت بسته‌بندي يا سايت مركز اطلاعات بسته‌بندي ايران به اين پايگاه اطلاع‌رساني ارسال فرمايند

تا از طريق چاپ در مجله يا مايش در سايت اينترنتي به اطلاع متخصصان و افراد ذي‌ربط برسد.

صفحات سفيد آماده از ما
اخبار و گزارشات از شما

لازم است در خصوص تحرير و ارسال گزارشات به موارد زير توجه شود
بهتر است متن گزارش ارسالي به صورت فايل ورد فارسي باشد. اگر نه تايپ شده و خوانا.
مشخصات کامل ارسال‌کننده گزارش قيد شده باشد.
بهتر است تصاوير مربوط به گزارش به صورت فايل با رزلوشن بالا باشد.
ماهنامه صنعت بسته‌بندي در پذيرش گزارشات و انتشار آنها مختار است
ماهنامه صنعت بسته‌بندي در ويرايش و تعديل گزارشات مختار است

تهران، صندوق پستی 1487 – 13145
تلفن: 09359901019 تلفکس: 02166711604 و 02166713398