آرشیو: 4 اکتبر 2016

مردم در خرید آب بسته‌بندی بیشتر دقت کنند

ایسنا: ‌مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: آب بسته‌بندی نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد و مردم باید در خرید آب آشامیدنی بیشتر دقت کنند زیرا نور مستقیم موجب کاهش کیفیت و استاندارد آنها می‌شود....

استاندار آذربایجان شرقی: متقاضیان خدمات چاپ و بسته‌بندی را باید از واردات بی‌نیاز کنیم

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: ضرورت دارد صنعت چاپ بخشی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان را به خود اختصاص دهد و باید متقاضیان خدمات چاپ و بسته‌بندی را از واردات بی‌نیاز کنیم. اسماعیل جبارزاده...

آموزش زنان روستایی در زمینه بسته‌بندی استاندارد

مهر: توانمندسازی زنان روستایی از مهمترین استراتژی‌ها برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی است. زنان به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و نهادهای مختلف برای...