مردم در خرید آب بسته‌بندی بیشتر دقت کنند

ایسنا: ‌مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: آب بسته‌بندی نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد و مردم باید در خرید آب آشامیدنی بیشتر دقت کنند زیرا نور مستقیم موجب کاهش کیفیت و استاندارد آنها می‌شود.
‌عیسی باقرزاده همایی افزود:‌ آب‌های که تحت عنوان آب آشامیدنی با علامت استاندارد در هرمزگان توزیع می‌شوند، فاقد هر گونه مواد نگهدارنده هستند و تحت شرایط استاندارد در کارخانه تولید می‌شوند.
وی با بیان این که آب‌های آشامیدنی که در بندرعباس توزیع می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند، افزود: یک دسته آب‌های بسته‌بندی شده در کارخانه تحت استانداردهای لازم صورت می‌گیرد و دارای علامت استاندارد هستند و مردم می‌تواند با اطمینان از داشتن علامت استاندارد و وزارت بهداشت و غذا دارو از آنها استفاده کنند.
باقرزاده همایی اضافه کرد: دسته دیگر که یا فاقد علامت استاندارد می‌شود و یا در ظروف بسته‌بندی شده ارایه نمی‌شوند و در حدود 26 فروشگاه در سطح بندرعباس به صورت پرکردن ظروف مردم توزیع می‌شود، استاندارد بر روی این فروشگاه ‌ها نظارتی ندارد و نمی‌توان در مورد کیفیت و سلامت آن اظهار نظر کرد.
وی بیان این که اکثر کالاها در کارخانه در شرایط استاندارد تولید می‌شوند اما در زمان انتقال و توزیع کیفیت و استاندارد خود را از دست می‌دهد افزود: از جمله این کالاها می توان به آب بسته‌بندی شده نیز اشاره کرد که درشرایط استاندارد تولید می‌شوند، اما در زمان عرضه آن امکان دارد برخی از فروشگاه‌ها با قرار دادن این بسته در برابر نور مستقیم خورشید موجب کاهش کیفیت و استاندارد آنها شود.

بیشتر بخوانید . . .