آرشیو: 25 سپتامبر 2015

سریال‌گذاری/ ملاحظات سیستم بـصري

یکی از ملاحظات کلیدی سیستم‌های بصری مربوط به استفاده عمده صنایع از بطری‌های گرد است. به خاطر گرد بودن، بطری‌ها روی انتقال‌دهنده می‌چرخند. یعنی حداقل دو و احتمالا سه دوربین باید روی انتقال‌دهنده قرار بگیرند تا علامت DataMatix را از هر زاویه‌ای که ممکن است پیدا کنند. کارشناسان تخمین می‌زنند که این نیاز به پوشش بیشتر دوربین می‌تواند کل بودجه سریال‌گذاری شما را، بسته به این که چند خط به بطری‌های گرد اختصاص داده می‌شود، 5 تا 10 درصد افزایش دهد.