ماموريت کارشناسان بسته‌بندي

متني که در ادامه مي‌آيد جزء سرمقاله شماره‌ 142 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است

هنوز کاملا وقت آن نرسيده اما زماني خواهد رسيد که صنايع و کارشناسان بسته‌بندي افرادي مهم در سطح جهان قلمداد شوند. اميدوارم آن روز ما در جاي درستي قرار گرفته باشيم. کمپين‌هاي سازمان ملل در بخش تامين غذا و رفع گرسنگي در حال پررنگ‌تر شدن هستند و ما شاهد بوديم که نهاد اصلي اين منشور که به نام SaveFood فعاليت مي کند در يک نمايشگاه بسته‌بندي شکل گرفت. با توسعه اختلاف طبقاتي در دنيا و بيشتر شدن مشکلات اقتصادي در جهان، سازمان ملل به بسته‌بندي به عنوان يکي از راه‌هاي نجات و برون‌رفت از اين معضل نگاه مي‌کند. سازمان ملل معتقد است بسته‌بندي مي‌تواند از هدررفت مواد غذايي جلوگيري کند و بخش زيادي از مواد غذايي به شکم‌هاي گرسنه برسد. اما بسته‌بندي در جايگاهي ديگر نيز بايد به افکار نگران پاسخ دهد. با گسترش فن‌آوري‌هاي صنعتي بازار جعل و تقلب نيز بسيار پررونق است. اين هم شاخه‌اي ديگر از کاربردهاي بسته‌بندي است که جهان در آينده نيازمند آن خواهد بود. بدين معني که هر چه پيش مي‌رويم ماموريت بسته‌بندي در تهيه، معرفي و مصرف کالاي اصل و غيرتقلبي بيشتر از گذشته مي‌شود. امروز توليدکنندگان و صاحبان برند بسياري از فاکتورهاي امنيتي را از بسته‌بندي مي‌خواهند. بايد بياد داشته باشيم که عصر اطلاعات با خود تق هم به همراه داشت و راست و دروغ با يکديگر آميخته شده‌اند. در اين ميان قالب (بسته‌بندي) و کيفيت آن نقش زيادي در تضمين محتوا دارند.
اينها تنها دو ماموريت از ماموريت‌هاي بسته‌بندي است که در آينده بسيار از آنها خواهيد شنيد.
نقش بارکدها و بسته‌بندي‌هاي هوشمند در هر دو موضوع بالا بسيار پررنگ است و اين فن‌آوري نقل محافل بسته‌بندي خواهد بود.

سردبیر پایگاه خبری پیام صنعت بسته‌بندی عضو سازمان خبرگزاران بین‌المللی بسته‌بندی IPPO (International Packaging Press Organization) member

بیشتر بخوانید . . .