آرشیو: 23 اکتبر 2014

یکی از معتبرترین جوایز طراحی (طراحی فوق‌العاده و تدارکات آسان) به کومبی‌دم اعطا شد

مارچ 2014: کومبی‌دم، کارتنی بطری شکل از شرکت اس‌آی‌جی کومبيبلوک؛ طرحی که بهترین خصوصیات بطری و کارتن را با هم دارا است و بسته‌بندی که از هر نوع بسته‌بندی دیگری در صنعت غذا متمایز...