آرشیو: 15 سپتامبر 2013

۰

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۴۶

ماهنامه صنعت بسته بندی شماره ۱۴۶با مطالبی درباره
ورود قدرتمند شرکت ایران‌روتاتیو به بازار چاپ فلکسوگرافی
گزارش روی جلد: واروژ و ماشین دربندی
(درباره ساخت ماشین‌دربند قوطی در شرکت واناپرس از زبان واروژ پیرعلی)
جوایز سال ۲۰۱۳ دوپونت برای نوآوری در بسته‌بندی
به همراه جدیدترین اخبار بسته بندی در ایران و جهان